Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Tin Học lớp 8
Theo mục tiêu cụ thể của Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT huyện Thoại Sơn, của hội đồng bộ môn Tin học cần thúc đẩy và giáo dục học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh nhằm tăng cường kỹ năng  của các em học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH dạy học, kiểm tra, đánh giá 2018
V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
RUBRIC đánh giá dự án khoa học mới nhất năm 2018
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng NL là yêu cầu được đặt ra trong CT tổng thể và CT môn Ngữ văn theo mô hình NL từ sau năm 2018
Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ 2018
Những quan điểm, định hướng nêu trên tạo tiền đề, cơ sở và môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đổi mới giáo dục phổ thông nói chung, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực người học
Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH thực hiện CT GDPT mới 2018
Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh
Dự án phát triển giáo dục THPT mới 2018
Sơ đồ hoạt động từng bước của nội dung môn học, hoặc toàn bộ trình tự của các môn học