Huyện Chơn Thành

Trong văn bản mới nhất, Hiệp Hội bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết, tại thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 10/2015 đến hết năm 2018, có đến 126 dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp bị ách tắc thủ tục đầu tư xây dựng và 158 dự án bất động sản