Sử dụng dữ liệu học sinh trong nhiều năm giảng dạy cho HS THPT
Chúng tôi tự hào về hệ thống giáo dục đã dành trọn tâm huyết cho lứa tuổi học trò mang đậm dấu ấn thời học sinh khi đứng trước ngưỡng cửa cuối cùng của trung học phổ thông để bước vào cánh cửa Đại học
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Tin Học lớp 8
Theo mục tiêu cụ thể của Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT huyện Thoại Sơn, của hội đồng bộ môn Tin học cần thúc đẩy và giáo dục học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh nhằm tăng cường kỹ năng  của các em học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Bài 2: Phân tích bài học minh họa môn Công nghệ
Tình huống/câu hỏi/lệnh mở đầu của Bài học minh họa nhằm huy động kiến thức/kĩ năng/kinh nghiệm sẵn có nào của học sinh? (Học sinh đã học kiến thức/kĩ năng đó khi nào?)
Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH dạy học, kiểm tra, đánh giá 2018
V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
Bài 1: Quy trình xây dựng và thực hiện bài học gắn với sản xuất, kinh doanh
Hiểu rõ và vận dụng được Quy trình xây dựng bài học gắn với sản xuất kinh doanh; Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học gắn với sản xuất kinh doanh.
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường môn Công Nghệ năm 2018
Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2 phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học tổ chức