100 xèng cho người lớn, trẻ em dưới 1.3m là 60 xèng

Dalat Milk Farm thuộc thôn Lạc Trường, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương
0936637595