Địa ốc

Việc Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thị trấn Tân Khai là sự kiện lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Tân Khai