Trần Tiểu Vy thả dáng tại Đại hội CLB Doanh nhân Thanh Hóa 2019