Thư Dung sau đó bị các cơ quan quản lý "tuýt còi" tại "Tuyệt tình Cốc