Những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ tại Bát Xát, Lào Cai