Lần đầu tiên Ngọc Trinh tới Cannes nên cô rất hào hứng tháng 05.2019