Thả rùa về biển sau khi cứu hộ tại khu vực biển Hang Rái

Qua quá trình cứu hộ, chăm sóc cá thể rùa biển có tên Việt Nam là rùa xanh (tên khoa học là Chelonia mydas), 90 kg tại Khu cứu hộ sinh vật biển đang ở tình trạng sức khỏe tốt, đảm bảo điều kiện về sống với môi trường tự nhiên.

Thả rùa về biển sau khi cứu hộ tại khu vực biển Hang Rái

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, Vườn quốc gia Núi Chúa đã tiến hành thả cá thể rùa biển trên về với môi trường tự nhiên tại khu vực biển Hang Rái, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Thả rùa về biển sau khi cứu hộ tại khu vực biển Hang RáiThả rùa về biển sau khi cứu hộ tại khu vực biển Hang Rái

Rùa về đẻ trứng mùa hè tại Bãi Thịt

Thả rùa về biển sau khi cứu hộ tại khu vực biển Hang RáiThả rùa về biển sau khi cứu hộ tại khu vực biển Hang Rái

 

Post Comments

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.