Bài 1: Quy trình xây dựng và thực hiện bài học gắn với sản xuất, kinh doanh

Bài 1: Quy trình xây dựng và thực hiện bài học gắn với sản xuất, kinh doanh

Sau bài học, học viên:

  • Trình bày được về đổi mới cách tiếp cận quá trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
  • Hiểu rõ giáo dục theo định hướng STEM và áp dụng được vào dạy học gắn với sản xuất kinh doanh
  • Hiểu rõ và vận dụng được Quy trình xây dựng bài học gắn với sản xuất kinh doanh; Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học gắn với sản xuất kinh doanh.

Post Comments

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Author Block

www.ittravel.com.vn, www.denhatnuong.vn, www.thegioiuudai.com.vn, www.pntravel.com.vn là Blog cá nhân của Tommy. Sử dụng vào việc quảng cáo và ghi lại những hình ảnh đi du lịch, địa điểm ăn uống...Bạn có nhu cầu mua lại tên miền liên hệ qua số ĐT: 0944225212. Email: thuy.tranthanh.bd@gmail.com