Chương trình giáo dục phổ thông mới

Chúng tôi tự hào về hệ thống giáo dục đã dành trọn tâm huyết cho lứa tuổi học trò mang đậm dấu ấn thời học sinh khi đứng trước ngưỡng cửa cuối cùng của trung học phổ thông để bước vào cánh cửa Đại học
CT GDPT mới - Công nghệ
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Tin Học lớp 8 admin Sat, 08/11/2018 - 18:51 Bài 2: Phân tích bài học minh họa môn Công nghệ admin Sun, 01/28/2018 - 09:25 Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH dạy học, kiểm tra, đánh giá 2018 admin Sun, 01/28/2018 - 09:09 Bài 1: Quy trình xây dựng và thực hiện bài học gắn với sản xuất, kinh doanh admin Sun, 01/28/2018 - 08:52 Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường môn Công Nghệ năm 2018 admin Sun, 01/28/2018 - 08:43 RUBRIC đánh giá dự án khoa học mới nhất năm 2018 admin Thu, 01/25/2018 - 12:56 Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ 2018 admin Thu, 01/25/2018 - 12:46 Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH thực hiện CT GDPT mới 2018 admin Thu, 01/25/2018 - 12:38 Dự án phát triển giáo dục THPT mới 2018 admin Wed, 01/24/2018 - 18:25 Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch nhà trường năm 2018 admin Wed, 01/24/2018 - 18:15