Tài liệu đổi mới giáo dục

Theo mục tiêu cụ thể của Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT huyện Thoại Sơn, của hội đồng bộ môn Tin học cần thúc đẩy và giáo dục học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh nhằm tăng cường kỹ năng  của các em học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Tài liệu đổi mới giáo dục
Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH dạy học, kiểm tra, đánh giá 2018 admin Sun, 01/28/2018 - 09:09 RUBRIC đánh giá dự án khoa học mới nhất năm 2018 admin Thu, 01/25/2018 - 12:56 Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ 2018 admin Thu, 01/25/2018 - 12:46 Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH thực hiện CT GDPT mới 2018 admin Thu, 01/25/2018 - 12:38 Dự án phát triển giáo dục THPT mới 2018 admin Wed, 01/24/2018 - 18:25 Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch nhà trường năm 2018 admin Wed, 01/24/2018 - 18:15 Bảng phân tích, xác định liên đới CT GDPT mới 2018 admin Wed, 01/24/2018 - 18:08 Công cụ mẫu xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 2018 admin Wed, 01/24/2018 - 17:41 Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học 2018 admin Mon, 01/22/2018 - 20:21