Skip to main content
Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học 2018

Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học 2018

1. Phẩm chất chủ yếu

Yêu nước: Yêu thiên nhiên, di sản, yêu con người; tự hào và bảo vệ thiên nhiên, di sản, con người.

Nhân ái: Yêu con người, yêu cái đẹp, yêu cái thiện; tôn trọng sự khác biệt giữa con người, nền văn hóa; ghét cái xấu, cái ác; cảm thông, độ lượng; sẵn sàng học hỏi, hòa nhập và giúp đỡ mọi người.

Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chăm làm, nhiệt tình tham gia các công việc trong lớp, trường, gia đình, cộng đồng, có ý thức vượt khó trong công việc.

Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học 2018

Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập và làm việc; tôn trọng lẽ phải; lên án sự gian lận.

Trách nhiệm: Bảo vệ bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, môi trường; không đổ lỗi cho người khác.

2. Năng lực cốt lõi

Tự chủ và tự học: Tự lực, tự khẳng định, tự định hướng, tự hoàn thiện

Giao tiếp và hợp tác: Mục đích, nội dung, phương tiện, thái độ

Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện, giải pháp, thực thi

Năng lực ngôn ngữ: Tiếng Việt và ngoại ngữ (Đọc, Nghe, Nói, Viết)

Năng lực toán học: Kiến thức, thao tác tư duy, sử dụng công cụ

Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội: Kiến thức, khám phá, vận dụng

Năng lực công nghệ: Thiết kế, sử dụng, giao tiếp, đánh giá

Năng lực tin học: Thiết kế, sử dụng, giao tiếp, đánh giá

Năng lực thẩm mỹ: Nhận biết, phân tích, đánh giá, tái tạo, sáng tạo

Năng lực thể chất: Kiến thức, kỹ năng, tố chất, đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Đặt Quảng Cáo

Liên hệ 0924 959 545

>>  Thác Bản Giốc mang một vẻ đẹp riêng

The subscriber's email address.