Skip to main content
Nhiều cách giảm tải trong chương trình GDPT mới 2018

Nhiều cách giảm tải trong chương trình GDPT mới 2018

Vấn đề giảm tải trong chương trình mới được dư luận hết sức quan tâm. Trước nội dung này, GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết: Có nhiều cách giảm tải như: Giảm bớt kiến thức khó, tổ chức lại nội dung, tích hợp, thay đổi phương pháp dạy học…

>> Dự thảo chương trình môn học trong chương trình GDPT mới 2018

>> 2 tháng xin ý kiến góp ý chương trình GDPT mới 2018

Một ví dụ về tổ chức lại nội dung, điển hình như môn Lịch sử. Chương trình Lịch sử của cả ba cấp khác với chương trình trước đây ở chỗ hầu như không thiết kế đồng tâm từ thấp lên cao. Trong đó, tiểu học chủ yếu dạy lịch sử thông qua các câu chuyện lịch sử; THCS dạy thông sử; THPT có hệ thống các chủ đề và chuyên đề về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam.

Nhiều cách giảm tải trong chương trình mới

Một cách tổ chức lại nội dung nữa là tích hợp. Ví dụ, thay vì học 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, nay có môn học mới là Khoa học tự nhiên. Chương trình môn Khoa học tự nhiên được xây dựng dựa trên sự kết hợp của 3 trục cơ bản là: Chủ đề khoa học – Các nguyên lý/khái niệm chung của khoa học – Hình thành và phát triển năng lực. Trong đó, các nguyên lý/khái niệm chung sẽ là vấn đề xuyên suốt, gắn kết các chủ đề khoa học của chương trình.

Nhiều cách giảm tải trong chương trình GDPT mới 2018

“Cùng với đó, thay đổi phương pháp dạy học cũng là một cách giảm tải quan trọng” – GS Nguyễn Minh Thuyết nhấn mạnh.

Trước ý kiến cho rằng: Vấn đề quá tải không phải do chương trình mà do sách giáo khoa, GS Nguyễn Minh Thuyết khẳng định nguyên nhân do cả chương trình, sách giáo khoa và cách dạy.

“Nếu nói riêng nguyên nhân từ sách giáo khoa, làm sao để sách giáo khoa mới không quá tải? Tôi cho rằng, trước hết phải tập huấn cho người viết sách giáo khoa. Người viết, người thẩm định sách giáo khoa phải bám sát yêu cầu cần đạt trong chương trình. Bên cạnh đó, sắp tới không chỉ có một mà nhiều sách giáo khoa, nên quá tải hay không cũng là một yếu tố cạnh tranh và các tác giả viết sách phải cân nhắc việc này” – GS Nguyễn Minh Thuyết nêu quan điểm.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Diet chuot cho truong hoc

 

Recommended

The subscriber's email address.