Bolero Ngõ Vắng Xôn Xao với bối cảnh phố thị Sài Gòn 2018

Bolero Ngõ Vắng Xôn Xao với bối cảnh phố thị Sài Gòn 2018

https://www.youtube.com/watch?v=hM9x4oqc5bc